Curs Java Android Developer

Sistemul de operare Android este o tehnologie dezvoltată inițial de Android Inc. dar cumpărată ulterior de Google. Platforma a avut lansarea inițială pe 21 Octombrie 2008 și dispune de tehnologii de utilizare eficientă a resurselor sistemului și de securitate avansată, fiind dezvoltat pe platforma de Linux, dar și de o interfață grafică comoda.

Nivel
Nr. ședințe

9

Durata ședinței

4 ore

Studiu individual

6 ore/săptamână

Suport de curs scris

Limba de predare

Română

Limba materialului scris

Engleză

Metode de evaluare
 • examene de capitol
 • examen final teoretic
 • proiect
Tarife
500 lei - student
550 lei - pers. fizică
840 lei - pers. juridică

Despre curs

Cursul Java Android Developer este dezvoltat integral de către Telecom Academy. Cursul se axează pe studiul dezvoltării de aplicații pentru dispozitive mobile Android.

Desfășurarea cursului la Telecom Academy

Cursul se desfășoară pe parcursul a 9 ședințe, iar fiecare ședință durează 4 ore. Ultima ședință este dedicată examinării finale.

Cui i se adresează cursul?

Cursul i se adresează oricărei persoane care vrea să studieze modul de dezvoltare a aplicațiilor pe dispozitive mobile cu tehnologia Google Android pana la nivel mediu cu Java. Pentru a putea participa la cursul Java Android Developer este necesară cunoașterea noțiunilor fundamentale de programare cu Java. Cunoștințele și abilitățile fundamentale de programare cu Java se pot dobândi participând la cursul Java 1 ce se desfășoară la Telecom Academy.

Cursul va începe de la zero în ceea ce privește modul de dezvoltare a aplicaților pe dispozitive mobile, dar nu va relua noțiunile fundamentale de programare cu Java. Este necesară cunoașterea în prealabil a platformei Java SE.

Contul Online

La înscriere, cursantului i se creează cont pe cursant.telacad.ro

Pe contul personal vor fi accesibile următoarele:

 • materialul de studiu online
 • materialele video înregistrate anterior de instructorii noștri
 • catalogul cu notele obținute la fiecare examen
 • examenele obligatorii de capitol

Examene și evaluări – Criterii de promovare

Există două tipuri de examene: testele pentru capitole și examenul final teoretic. Examenul final se susține la sala de curs, sub supravegherea instructorului.

Pentru a fi promovat, cursantul trebuie să obțină un punctaj de minimum 70%. Acest punctaj este valabil și pentru examenele de capitol.

Pentru promovare, cursantul va trebui sa facă și un proiect.

Ce vei învăța

 • structura proiectului și configurarea mediului de programare
 • folosirea resurselor și regionalizarea aplicației
 • dezvoltarea interfețelor grafice
 • comunicarea în rețea
 • persistarea informațiilor în baza de date SQLite
 • folosirea și configurarea senzorilor
 • folosirea serviciului de localizare
 • folosirea sistemului de notificări

Certificări

Furnizorul de certificare pe partea de Android este Google, un furnizor foarte puternic din industria IT. Examenul Associate Android Developer certifică aptitudinile necesare unui Android developer entry-level la începutul carierei.

După promovarea unui examen de certificare, candidatul deține avantajul de a se promova în cadrul comunităților, proiectelor sau grupurilor de angajați față de care manifestă interes.

Examenul de certificare este compus din două părți: elaborarea unui proiect și susținerea unui interviu, ambele disponibile în limba engleză. Pentru susținerea acestei certificări este necesară ultima versiune de Android Studio. Cursanții eligibili pentru această certificare sunt cei cu vârsta minimă de 13 ani, iar tariful este 150$, tarif stabilit de Google.

Pașii pentru obținerea certificării Associate Android Developer sunt următorii:

 1. Completați procesul de înregistrare, plătiți, descărcați și completați examenul.
 2. Finalizați examenul pentru a afla punctajul obținut.
 3. Vi se va cere să vă confirmați identitatea folosind cartea de identitate.
 4. Vi se va programa interviul în care veți oferi mai multe detalii despre proiect.
 5. Promovarea interviului vă va aduce obținerea certificării Associate Android Developer.

Vă rugăm sa verificați următorul link pentru mai multe detalii: https://developers.google.com/training/certification/

 

 

 

Programa

 • Introducere
 • Structura sistemului de operare Android
 • Mediul de programare și ADT
 • Structura proiectului
 • Dezvoltarea primului proiect
 • Execuția aplicației și depanare

 • Definirea activităților
 • Interfețe grafice XML
 • Componente grafice de bază de manageri de poziționare
 • Atașarea evenimentelor
 • Comunicarea intre activitați

 • Activități și subactivități
 • Servicii
 • Broadcast Receivers

 • Sistemul intern pentru administrarea bazelor de date
 • SQLite
 • Stocarea datelor persistent
 • Depanarea și vizualizarea structurii bazei de date
 • Arhitectura unui controller pentru comunicarea cu baza de date
 • ORM – modalități de mapare a bazei de date interne

 • Arihtectura client-server
 • Folosirea socketurilor pentru comunicare low level
 • Servicii web SOAP

 • Componenta WebView
 • Servicii web REST

 • Serviciul de localizare – GPS
 • Senzori și utilizarea acestora

 • Modalități de integrare a aplicațiilor și exemple

Sponsori și parteneri