Curs Python Advanced

Lista de clase la care te poți înscrie:

Nivel

Advanced

Nr. Ședințe

10

Durata ședinței

4 ore

Studiu individual

6 ore/săptămână

Limba de predare

Română

Metoda de evaluare
  • examene de capitol
  • proiect
  • examen final
Tarife
550 lei - student
650 lei - pers. fizică
900 lei - pers. juridică

Despre curs

Python Advanced este cel de-al doilea modul de Python și se adresează celor care au experiență în Python.

Cursul poate fi privit ca fiind format din trei părți:

  1. Concepte noi în programarea Python
  2. Django web framework
  3. Shopping cart – proiect final

1. Concepte noi în programare Python

În această parte vom vorbi de Funcțional Programing, Threading, Multiprocessing, Async Programming și Reactive Programming. Tot în această parte vom învăța Pandas care este librăria folosită în Data Science, Modelare financiară și în Stock Modeling. Referitor la stock modeling o să luăm primele date de pe yahoo finance și vom observa cum variază Apple cu S&P500.

 

2. Django web framework

În această parte o să învățăm componenetele framework-ului Django.

 

3. Shopping cart

În această parte vom scrie primul shopping cart.

 

La finalul acestui curs veți avea primul proiect un basic shopping cart care include recommended system (o parte din artificial intelligence) in Django care poate fi dat ca referință la CV-ul dumneavoastră.

Desfășurarea cursului Python Fundamentals la Telecom Academy

Cursul Python Fundamentals are 10 ședințe de curs, 9 ședințe de laborator și ședința de examinare și explicații.

Cursul Python Fundamentals este integral dezvoltat de către Telecom Academy. Ne bazăm pe experiență cursurilor deja dezvoltate de noi în ultimii 10 ani (Java, PHP, Baze de Date, Linux, IOS Swift, JavaScript).

Telecom Academy a dezvoltat un material de studiu bine structurat, accesibil inclusiv cursanților care nu au mai avut tangențe cu programarea până în acest moment.

Materialul de curs este online și pus la dispoziția cursanților pe site-ul Telecom Academy, imediat după ce cursantul a efectuat înscrierea la curs. Fiecărui cursant i se pune la dispoziție un user și o parolă cu care să se poată înregistra pentru a citi materialul de curs.

Contul Online pentru acces la distanță

După procesarea plății de către echipa Telecom Academy, cursantului i se creează cont pe platforma cursuri.telacad.ro, iar acesta va primi un mail cu pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru configurare.

Telecom Academy creează cont pe platforma de e-learning pentru fiecare cursant. Pe contul personal vor fi accesibile următoarele:

  • materialul de studiu online
  • catalogul cu notele obținute la fiecare examen
  • linkul pentru susținerea examenelor

Examene și evaluări – Criterii de promovare

Examenele reprezintă o parte importantă din criteriile de promovare a cursului.

Există două tipuri de examene: testele pentru capitole și examenul final. Examenul final se susține la sala de curs sub supravegherea instructorului și este format din două părți – teoretică și practică). Partea teoretică constă în teste grilă, iar partea practică se susține pe calculator și constă în realizarea unei aplicații cu 3-4 cerințe.

Pentru a fi promovat la un examen cursantul trebuie să obțină un punctaj minim de 70%.

În cazul examenului final, cursantul trebuie să obțină minimum 70% atât la partea teoretică, cât și la partea practică.

Examenele teoretice de capitol au între 10 și 30 de întrebări. Examenul final teoretic are între 40 și 60 de întrebări.

Programa

– Recapitulare programare obiect orientata
– Metode si clase abstracte
– Mostenire si suprascriere
– Zone de memorie statice
– Metode statice
– Aplicatie ilustrativa conceptelor de POO

– Tratarea exceptiilor in Python
– Exceptiile de baza din cadrul limbajului
– Definirea propriilor exceptii
– Aruncarea exceptiilor
– Clase si instance callable
– Identificarea obiectelor de tip callable

– Functiile locale
– Returnarea unei functii locale
– Closures and Nested Scopes
– Function Factories
– Decorators
– Pasarea de argumente catre decorators
– PEP 8
– Git Basics
– Integrarea Git in PyCharm

– Programare functionala
– Lambda
– Map
– Reduce
– Filter
– Lazy evaluation
– Generator si list comprehension
– Modulele: Itertools si functools. Alte operatii de functional programming cu ajutorul acestor module

– Multithreading in Python
– Bazele firelor de executie
– Concurrency – tipuri de concurrency
– Sincronizarea firelor de executie
– Utilizarea semafoarelor
– Comunicatie inter-thread folosind queues
– Global Interpreter Lock

– Bazele testarii software
– Introducere in unittest
– Tipuri de assert
– Definirea si executia testelor unitare
– Definirea si executia suitelor de teste
– Introducere in Selenium
– Identificarea elementelor in paginile web
– Executia automata a operatiilor de baza intr-o pagina web

– HTML & CSS Basics
– Introducere in Django
– Instalarea si configurarea Django folosind venv
– Primul proiect in Django
– URL mapping
– Template-uri Django
– Fisiere statice
– Modele si crearea modelelor
– Paradigma Models-Templates-Views

– Django Forms
– Form Validation
– Model Forms
– Inregistrare si autentificare

– Proiect integrator

Sponsori și parteneri