Curs Python Fundamentals

Acest curs este destinat învățării bazelor programarii și a limbajului Python în general. Pot participa cu succes persoane care vin din zona IT, dar nu au facut deloc programare. De asemenea, pot participa și persoane care vor să treacă de pe C++ sau PHP pe Python.

Curs Online cu video
Nivel

Associate

Nr. ședințe

10

Durata ședinței

4 ore

Studiu individual

6 ore/săpt.

Suport de curs scris

Materiale video

Limba de predare

Română

Limba materialului scris

Română

Metode de evaluare
 • examene de capitol
 • examen partial
 • examen final
Tarife
500 lei - student
550 lei - pers. fizică
840 lei - pers. juridică

Despre curs

Python este un limbaj de programare ușor de învățat de către începători. Este un limbaj de programare nou, motiv pentru care dezvoltatorii au fixat o mulțime de proceduri care erau greu de utilizat în vechile limbaje, făcând din Python un limbaj preferat pentru a învăța programare.

Python este utilizat de companii precum Google, Facebook, Dropbox, Instagram sau Reddit. Python este utilizat pentru numeroase lucruri, precum: crearea de site-uri, web scraping, data analysis, machine learning și natural language processing. Deși ușor de citit, limbajul este unul foarte puternic, fiind Full Object Oriented.

Python este utilizat în Raspberry PI, pentru a crea roboței sau pentru a face IOT (Internet of Things) https://youtu.be/Rwgg5PCk-HQ

Python este utilizat pentru a crea bani – multe companii de bursă îl folosesc pentru anticiparea stock price datorita facilităților de statistică, data analysis, machine learning, pe care le conține.

Deși relativ nou față de alte limbaje de programare, Python a ajuns pe locul 5 conform tiobe-index “https://www.tiobe.com/tiobe-index/”, iar în data analysis and machine learning ocupa a 2-a poziție după R. (R este un limbaj dezvoltat pe machine learning data scientistic, dar e folosit mai mult academic. În practică se folosește Python)

Cui i se adresează cursul Python Fundamentals

Acest curs este destinat învățării bazelor programării și a limbajului Python în general. Pot participa cu succes persoane care vin din zona IT, dar nu au făcut deloc programare. De asemenea, pot participa și persoane care vor să treacă de pe C++ sau PHP pe Python.

Python 2.7 sau 3.0?

Cursul va fi prezentat în interpretorul Python 3.0 și vor fi prezentate diferențele fata de python 2.7, unde va fi cazul. În viața reală se folosesc în egala măsură cele doua versiuni, dar se estimează că în aproximativ trei ani se va întâlni mult mai des versiunea 3.0.

Desfășurarea cursului Python Fundamentals la Telecom Academy

Cursul Python Fundamentals are 10 ședințe de curs, 9 ședințe de laborator și ședința de examinare și explicații.

Cursul Python Fundamentals este integral dezvoltat de către Telecom Academy. Ne bazăm pe experiență cursurilor deja dezvoltate de noi în ultimii 10 ani (Java, PHP, Baze de Date, Linux, IOS Swift, JavaScript).

Telecom Academy a dezvoltat un material de studiu bine structurat, accesibil inclusiv cursanților care nu au mai avut tangențe cu programarea până în acest moment.

Materialul de curs este online și pus la dispoziția cursanților pe site-ul Telecom Academy, imediat după ce cursantul a efectuat înscrierea la curs. Fiecărui cursant i se pune la dispoziție un user și o parolă cu care să se poată înregistra pentru a citi materialul de curs.

Contul Online pentru acces la distanță

După procesarea plății de către echipa Telecom Academy, cursantului i se creează cont pe platforma cursuri.telacad.ro, iar acesta va primi un mail cu pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru configurare.

Telecom Academy creează cont pe platforma de e-learning pentru fiecare cursant. Pe contul personal vor fi accesibile următoarele:

 • materialul de studiu online
 • catalogul cu notele obținute la fiecare examen
 • linkul pentru susținerea examenelor

Examene și evaluări – Criterii de promovare

Examenele reprezintă o parte importantă din criteriile de promovare a cursului.

Există trei tipuri de examene: testele pentru capitole, examenul parțial și examenul final. Examenul parțial și examenul final se susțin la sala de curs sub supravegherea instructorului și este format din două părți – teoretică și practică. Partea teoretică constă în teste grilă, iar partea practică se susține pe calculator și constă în realizarea unei aplicații cu 3-4 cerințe.

Pentru a fi promovat la un examen cursantul trebuie să obțină un punctaj minim de 70%.

În cazul examenelor parțial și final, cursantul trebuie să obțină minimum 70% atât la partea teoretică, cât și la partea practică.

Examenele teoretice de capitol au între 10 și 30 de întrebări. Examenul final teoretic are între 40 și 60 de întrebări.

Ce vei învăța

 • folosirea diferitelor tipuri de date în Python: strings, numbers, list, dictionary, tuple, set
 • folosirea și atribuirea de valori variabilelor
 • manipularea memoriei din punctul de vedere al datelor „mutable” și „immutable”
 • folosirea obiectelor și claselor „everything is object in Python”
 • lucrul cu context manager
 • tratarea excepțiilor
 • utilizarea diferitelor module precum regular expression, desenarea de grafice, json, xpath, arhivarea/dezarhivarea , seralizarea/deserializarea, parsarea argumentelor cu care apelăm scriptul și alte module pentru lucrul cu diferite protocoale ca https, ftp, smtp, pop3, imap
 • înțelegerea și utilizarea documentației Python

Programa

 1. Lucrul cu siruri de caractere
  • Concatenarea
  • Transformarea din litere mici in litere mari
  • Transformarea din litere mari in litere mici
  • Transformarea doar a primei litere din mica in mare
  • Lungimea unui string
 2. Lucrul cu numere & variabile & conversii intre tipuri de date
  • Variabile
  • Integer in Python & conversii to integer
  • Float in Python
  • None in Python
  • Bool in Python
  • Numere complexe in Python
 3. Capurarea user input
  • Cum captez un string in Python3
  • Cum captez un string si un numar si le afisez in Python3
  • Cum captam o parola
 1. Operatori matematici în Python
 2. Comanda print si diferente Python2.x si Python 3.x
  • Printarea stringurilor in Python3 afisate pe linie noua
  • Printarea stringurilor in Python3 linie multipla fara \n
  • Printarea stringurilor in Python3 afisate cu tab intre ele
  • Print in Python 2.X vs 3.X
 3. Lucrul cu operatori decizionali si if
  • Operatori decizionali
  • If in Python
 4. Lucrul cu bucle de calcul: while si for
  • While in Python
  • Break in bucle de calcul (loop statements)
  • For in Python
 1. Lucrul avansat cu șiruri de caractere
 2. Tuplu in Python
 3. Lista in Python
 4. Set in Python
 5. Dictionar in Python
 6. Definirea funcției în Python și returnarea valorilor
 7. Argumentul funcțiilor în detaliu
 1. Funcții in Python
  • De ce utilizam functiile
  • Cum definim functiile in Python
  • Documentarea functiei in Python utilizand Docstrings
  • Cum apelam functiile cu diferite tipuri de argumente
  • Domeniu de vizibilitate al variabilelor in functii si-n afara lor
 2. Lucrul cu fisierele
  • Cum scriem in fisiere
  • Cum citim din fisiere
  • Cum listam continutul unui director
  • Cum adaugam text la un fisier existent
  • Cum lucram cu fisiere utilizand “context manager” in Python
 3. Exceptii
  • Managementul exceptiilor in Python
  • Tratarea erorilor de program in Python
  • Re-Raising Exceptions
  • Finally in Python pentru tratarea erorilor
 4. Obiecte
  • Referinta catre un obiect
  • Python limbaj de programare Strong and Dynamic from object perspective
  • Garbage Collector in Python
 1. Prezentare generala a terminologiei OOP
 2. Referința către un obiect
 3. id() in Python
 4. Python limbaj de programare Stong si Dynamic
 5. Garbage Collector
 6. Variabile Scoping
 7. Totul este un obiect!
 8. Clase
 9. Mostenirea simpla (single inheritance)
 10. Polimorfism
 1. Modulul SYS și OS
 2. Modulul Random
 3. Stocarea în fișiere cu cPickle
 4. Clase si instante serializate cu cPickle
 5. Modulul getpass
 6. Module pentru timp
 7. Modulul Calendar
 8. Modulul math
 9. Arhivarea si dezarhivarea de fișiere
 1. Modulul RE(expresii regulate)
 2. Modulul FTP
 3. Modulul HTML
 1. Module pentru e-mail
 2. Desenarea de grafice (chart) in Python
 3. Bar Charts si Histograme folosind Matplotlib
 4. Diagrama prin puncte folosind Matplotlib
 5. Diagrame circulare folosind Matplotlib
 6. Modulul Py2exe si crearea unui installer

Sponsori și parteneri