Curs Python Fundamentals

Acest curs este destinat învățării bazelor programarii și a limbajului Python în general. Pot participa cu succes persoane care vin din zona IT, dar nu au facut deloc programare. De asemenea, pot participa și persoane care vor să treacă de pe C++ sau PHP pe Python.

Curs Online cu video
Nivel

Associate

Nr. ședințe

10

Durata ședinței

4 ore

Studiu individual

6 ore/săpt.

Suport de curs scris

Materiale video

Nr. ore video

32

Limba de predare

Română

Limba materialului scris

Română

Metode de evaluare
 • examene de capitol
 • examen partial
 • examen final
Tarife
500 lei - student
550 lei - pers. fizică
840 lei - pers. juridică

Despre curs

Python este un limbaj de programare ușor de învățat de către începători. Este un limbaj de programare nou, motiv pentru care dezvoltatorii au fixat o mulțime de proceduri care erau greu de utilizat în vechile limbaje, făcând din Python un limbaj preferat pentru a învăța programare.

Python este utilizat de companii precum Google, Facebook, Dropbox, Instagram sau Reddit. Python este utilizat pentru numeroase lucruri, precum: crearea de site-uri, web scraping, data analysis, Machine Learning și natural language processing. Deși ușor de citit, limbajul este unul foarte puternic, fiind Full Object Oriented.

Python este utilizat în Raspberry PI, pentru a crea roboței sau pentru a face IOT (Internet of Things) https://youtu.be/Rwgg5PCk-HQ

Python este utilizat pentru a crea bani – multe companii de bursă îl folosesc pentru anticiparea stock price datorita facilităților de statistică, data analysis, machine learning, pe care le conține.

Deși relativ nou față de alte limbaje de programare, Python a ajuns pe locul 5 conform tiobe-index , iar în data analysis and machine learning ocupa a 2-a poziție după R. (R este un limbaj dezvoltat pe machine learning data scientistic, dar e folosit mai mult academic. În practică se folosește Python)

Cui i se adresează cursul Python Fundamentals

Acest curs este destinat învățării bazelor programării și a limbajului Python în general. Pot participa cu succes persoane care vin din zona IT, dar nu au făcut deloc programare. De asemenea, pot participa și persoane care vor să treacă de pe C++ sau PHP pe Python.

Python 2.7 sau 3.0?

Cursul va fi prezentat în interpretorul Python 3.0 și vor fi prezentate diferențele fata de python 2.7, unde va fi cazul. În viața reală se folosesc în egala măsură cele doua versiuni, dar se estimează că în aproximativ trei ani se va întâlni mult mai des versiunea 3.0.

Desfășurarea cursului Python Fundamentals la Telecom Academy

Cursul Python Fundamentals are 10 ședințe de curs, 9 ședințe de laborator și ședința de examinare și explicații.

Cursul Python Fundamentals este integral dezvoltat de către Telecom Academy. Ne bazăm pe experiență cursurilor deja dezvoltate de noi în ultimii 10 ani (Java, PHP, Baze de Date, Linux, IOS Swift, JavaScript).

Telecom Academy a dezvoltat un material de studiu bine structurat, accesibil inclusiv cursanților care nu au mai avut tangențe cu programarea până în acest moment.

Materialul de curs este online și pus la dispoziția cursanților pe site-ul Telecom Academy, imediat după ce cursantul a efectuat înscrierea la curs. Fiecărui cursant i se pune la dispoziție un user și o parolă cu care să se poată înregistra pentru a citi materialul de curs.

Contul Online

După procesarea plății de către echipa Telecom Academy, cursantului i se creează cont pe platforma cursuri.telacad.ro, iar acesta va primi un mail cu pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru configurare.

Telecom Academy creează cont pe platforma de e-learning pentru fiecare cursant. Pe contul personal vor fi accesibile următoarele:

 • materialul de studiu online
 • catalogul cu notele obținute la fiecare examen
 • linkul pentru susținerea examenelor

„Python Fundamentals” la Distanță

Cursanților din alte orașe, sau cu un program ce nu le permite participarea la un curs cu prezență, Telecom Academy le pune la dispoziție cursul Python Fundamentals la Distanță.

După procesarea plății, de către echipa Telecom Academy, cursantului i se creează cont pe cursuri.telacad.ro, iar acesta va primi un mail cu pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru configurare.

Ce înseamnă un astfel de curs?

 • acces la manualul de curs pe cursuri.telacad.ro
 • acces la materialele scrise și la cele video
 • susținerea online a examenelor de capitol
 • examen parțial (teoretic și practic) și examen final (teoretic și practic) susținute de acasa. (**acestea vor fi activate de noi la cererea cursantului si sunt cronometrate)
 • diploma la promovarea cursului

Odată înscris în clasă, cursantul va putea accesa materialele de curs și își va putea susține toate examenele, într-un interval de maximum 4 luni de la data înscrierii.

Examene și evaluări – Criterii de promovare

Examenele reprezintă o parte importantă din criteriile de promovare a cursului.

Există trei tipuri de examene: testele pentru capitole, examenul parțial și examenul final. Examenul parțial și examenul final se susțin la sala de curs sub supravegherea instructorului și este format din două părți – teoretică și practică. Partea teoretică constă în teste grilă, iar partea practică se susține pe calculator și constă în realizarea unei aplicații cu 3-4 cerințe.

Pentru a fi promovat la un examen cursantul trebuie să obțină un punctaj minim de 70%.

În cazul examenelor parțial și final, cursantul trebuie să obțină minimum 70% atât la partea teoretică, cât și la partea practică.

Examenele teoretice de capitol au între 10 și 30 de întrebări. Examenul final teoretic are între 40 și 60 de întrebări.

Ce vei învăța

 • folosirea diferitelor tipuri de date în Python: strings, numbers, list, dictionary, tuple, set
 • folosirea și atribuirea de valori variabilelor
 • manipularea memoriei din punctul de vedere al datelor „mutable” și „immutable”
 • folosirea obiectelor și claselor „everything is object in Python”
 • lucrul cu context manager
 • tratarea excepțiilor
 • utilizarea diferitelor module precum regular expression, desenarea de grafice, json, xpath, arhivarea/dezarhivarea , seralizarea/deserializarea, parsarea argumentelor cu care apelăm scriptul și alte module pentru lucrul cu diferite protocoale ca https, ftp, smtp, pop3, imap
 • înțelegerea și utilizarea documentației Python

Programa

Ce este Python?

 • prezentarea limbajului
 • introducere REPL si PyCharm
 • Primul meu program in Python

Lucrul cu siruri de caractere (stringuri):

 • concatenarea
 • transformarea in litere mari sau mici
 • lungimea sirurilor de caractere si alte operatii de baza

Lucrul cu alte tipuri de date:

 • variabile – standarde si reguli de sintaxa
 • Integer, Float, Bool si None
 • conversii a tipurilor de date
 • numere complexe

Captarea informatiilor de la tastatura:

 • citirea datelor de introduse de utilizator
 • citirea unei parole introdusa de la tastatura – modulul getpass

Git basics

Operator:

 • operatori matematici
 • operatori logici
 • operatori de comparatie

Diverse moduri de afisare a datelor:

 • afisarea pe o linie noua sau spatiere pe aceeasi linie
 • formatarea datelor la momentul afisarii

Structuri de control:

 • IF-ELIF-ELSE
 • Indentarea in Python
 • WHILE
 • FOR
 • cuvintele cheie: break, continue

Lucrul avansat cu siruri de caractere:

 • Metode de parcurgere a unui string
 • Metode pentru prelucarea sirurilor de caractere

Alte tipuri de date:

 • Listele
 • Tuplurile
 • Seturile
 • Dictionarele

Ce sunt functiile?

 • introducere
 • definirea si apelarea functiilor
 • parametrizarea functiior
 • argumente cu valoare implicita
 • returnarea datelor de catre o functie

Tipuri de varargs pentru parametrizarea functiilor:

 • folosirea *args si **kwargs

Exceptii:

 • managementul exceptiilor in Python
 • tratarea exceptiilor de program
 • aruncarea propriilor exceptii
 • blocul finally

Executia fisierelor Python din linia de comanda:

 • Modelul de executie Python
 • Functia Main si argumente pasate la rularea scriptului

Documentarea codului:

 • Documentarea codului utilizand „Docstrings”
 • Documentarea codului cu Comments

 

Cum scriem in fisiere?

 • deschiderea si scrierea in fisiere
 • citirea din fisiere
 • listarea continutului unui director

Examen partial

Lucrul cu memoria:

 • referinta catre un obiect
 • id() in Python
 • Dynamic Type System
 • Strong Type System

Garbage Collector

Variable Scoping

 • Variable Scoping. Cuvantul cheie global
 • Variable Scoping. Accesarea variabilelor

Importul de module

 • Introducere
 • Crearea, rularea si importarea de module in Python
 • Cum facem distinctia intre module importate si module executate

PEP8

 

Module SYS si OS

Modulul RE (expresii regulate)

 • utilizarea modulului RE
 • clase de caractere speciale (coduri de evadare)

Modulul Random

Arhivarea si dezarhivarea de fisiere

Prezentarea generala a terminologiei OOP

Clase:

 • ce sunt clasele?
 • definirea unei clase?
 • metodele unei clase?
 • Public, Privare si Protected in Python

Mostenirea simpla:

 • mostenirea simpla
 • apelul initializatorului din clasa de baza

Suprascriere si metode abstracte

Polimofism

Mini proiect POO

 

 

 

Sponsori și parteneri