Curs Linux LPI Essentials

Cunoștințele de Linux au devenit aptitudini foarte utile pentru o gama extinsă de cariere din domeniile business și IT, iar principalul motiv este expansiunea open source care a redefinit job-urile tradiționale.

Principalele oportunități în carieră care necesită cunoștințe de Linux sunt cloud computing, cyber security, networking, programarea sau dezvoltarea de software.

Înscrie-te:
Nivel

Fundamentals

Număr Capitole

16

Studiu individual

6 ore/săpt.

Suport de curs scris

Limba

EN

Metode de evaluare
 • examene de capitol
 • examen final teoretic
Tarife Curs Online
50 lei - pers. fizică
120 lei - pers. juridică

Despre curs

Cursul Linux Essentials este un curs dezvoltat de NDG (Netowork Development Group) pentru a ajuta institutiile academice să își familiarizeze cursanții cu Linux și se aliniază cu programa certificării Linux Essentials Professional Development a furnizorului Linux Professional Institute (LPI).

Acest curs este potrivit cursanților care doresc sa învețe Linux fără a avea alte cunoștințe preliminare și poate fi urmat cu ușurință online, fără ajutorul imediat al unui instructor. Aveți în permanență acces la o linie de comandă software, direct in browser, unde puteți aplica imediat comenzile studiate. Nu veți depune niciun efort în deschiderea liniei de comanda, aceasta se deschide odată cu materialul teoretic de curs.

Singurul lucru de care trebuie să țineți cont este conexiunea la internet. Materialele de curs se pot accesa doar online.

Cursantul va folosi un browser pentru a accesa conținutul modulelor, exercițiile din laborator și mașinile virtuale prin intermediul Cisco NetSpace. Vizualizarea acestui conținut se poate face având cel puțin unul din următoarele browsere:

 • Google Chrome 30+
 • Safari 6.1+
 • Mozilla Firefox 25+
 • Internet Explorer 10+

În prezent, la Telecom Academy, cursanții pot opta doar pentru participarea la distanță. Înscrierile se fac prin achitarea taxei de participare, iar înrolarea în clasă se face imediat, fără a depinde de un număr minim de cursanți. Înrolarea în clasă presupune crearea unui cont de cursant pe platforma Cisco: www.netacad.com.

Contul Online pentru acces la distanță

După procesarea plății, de către echipa Telecom Academy, cursantului i se creează cont pe platforma Cisco, www.netacad.com, iar acesta va primi un mail cu pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru configurare.

Telecom Academy creează cont pe www.netacad.com fiecărui cursant. Pe contul personal vor fi accesibile următoarele:

 • materialul de studiu online
 • carnetul de note
 • linkul pentru susținerea examenelor
 • uneltele specifice CNAP (Cisco Networking Academy Program)

Examene și evaluări – Criterii de promovare

Există două tipuri de examene: examene parțiale – pentru fiecare capitol, examen final – la finalul cursului, din toată materia. Examenele parțiale sunt susținute la distanță, conexiunea la internet fiind necesară.

Pentru a susține examenul teoretic este necesară studierea anterioară a capitolului aferent.

Punctajul minim pentru promovarea examenului de capitol este 7 din 10.

Punctajul minim pentru promovarea laboratoarelor este 3 din 5.

Dupa promovarea laboratoarelor și a examenelor la capitolele 1-8, veți susține examenul Midterm Exam Modules 1-8. Examenul se susține de acasa și se activează la cerere. Punctajul minim de promovare este 30 din 40.

După promovarea laboratoarelor și a examenelor la capitolele 9-16, veți susține examenul Final Exam Modules 9-16. Examenul se susține de acasă și se activează la cerere. Punctajul minim de promovare este 30 din 40.

După promovarea examenelor Midterm Exam Modules 1-8 și Final Exam Modules 9-16 vă veți programa pentru susținerea examenului Final Comprehensive Exam (Modules 1 – 16). Punctajul minim de promovare este 50 din 80. (in acest moment si examenul final se sustine online, cu programare făcută cu 2-3 zile înainte)

Dacă obțineți punctajele minime de promovare la toate laboratoarele și examenele, atunci promovați cursul Linux Essentials.

Data limită pentru susținerea examenelor este de patru luni de la înscriere.

 

Ce vei învăța

 • să înțelegi Linux ca sistem de operare
 • să explici câteva din criteriile folosite la alegerea unui sistem de operare
 • să înțelegi notiunile fundamentale cu privire la software-ul open source
 • cunoștințe elementare despre lucrul cu Linux
 • să folosești comenzile help  și să navighezi în sistemele de help la folosirea Linuxului
 • să lucrezi cu fișiere și directoare în Linux
 • să cauți și să extragi date din fișierele Linux
 • să înțelegi conceptele fundamentale ale scriptingului
 • locul în care sunt stocate datele pe un sistem Linux
 • să identifici diferite tipuri de utilizatori pe un sistem Linux
 • să creezi useri și grupuri într-un sistem Linux
 • să gestionezi permisiunile fișierelor Linux

Certificări

Nivelul cererii pentru cunoștințele de Linux a crescut exponențial în ultimii ani. Obținerea unei certificări Linux Professional Institute oferă recunoașterea dobândirii acestor cunoștinte, de la nivel începător până la nivel profesional.

Susținerea examenelor pentru obținerea certificărilor oferite de Linux Professional Insitute (LPI) se face în centre autorizate Person VUE. Telecom Academy este centru de testare Pearson VUE din anul 2007, așadar aceste examene se pot susține și la noi. Programările se fac de pe site-ul: www.pearsonvue.com

1. Linux Essentials Professional Development Certificate

Linux Essentials este o certificare de dezvoltare profesională care atestă cunoștințele de bază pentru cei care studiază sisteme Open Source și diverse distribuții de Linux. Cunoștințele necesare pentru această certificare se obțin în urma absolvirii cursului Linux Essentials, care vă oferă o reducere de 20% din valoarea de 139.99$ a examenului.

2. LPIC-1: Linux Server Professional Certification

LPIC-1 este o certificare profesională care atestă cunoștințe de mentenanță la nivel CLI, instalare și configurare a unui calculator cu Linux și configurări de bază de rețea. Pentru obținerea certificării LPIC-1 este necesară promovarea examenelor LPIC-1(101-400) și LPIC-1(102-400). Absolvirea cursului NDG Introduction to Linux 1 vă oferă un discount de 20% din valoarea de 188$ a primului examen.

3. LPIC-2: Linux Network Professional Certification

LPIC-2 este a doua certificare din programul LPIC. Prin aceasta sunt dovedite abilitățile de administrare a rețelelor mici și mijlocii. Aceasta se obține în urma promovării examenelor LPIC– 2 (117 -201) și LPIC-2 (117-202), fiecare dintre ele având valoarea de aproximativ 188$.

4. LPIC-3: Linux Enterprise Professional Certification

LPIC-3 este cea mai puternică certificare din programul LPI. Aceasta este concepută pentru nivel Enterprise ăi atestă cunoștințe avansate de administrare Linux, atât la nivel de server cât și la nivel de rețea. Pentru obținerea ei trebuie promovat oricare dintre cele 3 examene: LPIC-3 (117-300), LPIC-3(303-150), LPIC-3(304-200), fiecare dintre acestea având valoarea de 188$.

Programa

 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Linux Evolution and Popular Operating Systems
 • Choosing an Operating System
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Major Open Source Applications
 • Understanding Open Source Software and Licensing
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Graphical vs. Non-Graphical Mode
 • Command Line
 • Virtualization and Cloud Computing
 • Using Linux For Work
 • Keeping Your Linux Computer Safe
 • Protecting Yourself
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Command Line Interface (CLI)
 • Accessing a Terminal
 • Command history
 • Introducing BASH shell variables
 • PATH variable
 • export Command
 • which Command
 • type Command
 • Aliases
 • Globbing
 • Quoting
 • Control Statements
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • man Pages
 • info Command
 • Additional Sources of Help
 • Finding Commands and Documentation
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Understanding Files and Directories
 • Listing Files in a Directory
 • Copying Files
 • Moving Files
 • Moving Files While Renaming
 • Creating Files
 • Removing Files
 • Removing Directories
 • Making Directories
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Compressing files
 • Archiving Files
 • ZIP files
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Command Line Pipes
 • I/O Redirection
 • Searching for Files Using the Find Command
 • Viewing Files Using the less Commands
 • Revisiting the head and tail Commands
 • Sorting Files or Input
 • Viewing File Statistics With the wc Command
 • Using the cut Command to Filter File Contents
 • Using the grep Command to Filter File Contents
 • Basic Regular Expressions
 • Extended Regular Expressions
 • xargs Command
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Shell Scripts in a Nutshell
 • Editing Shell Scripts
 • Scripting Basics
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Processors
 • Motherboards and Buses
 • Hardware Abstraction Layer
 • Disk Devices
 • Optical Disks
 • Video Display Devices
 • Managing Devices
 • Power Supplies
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Package Management
 • Linux Kernel
 • Process Hierarchy
 • ps (Process) Command
 • top Command
 • free Command
 • Log Files
 • dmesg Command
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Basic Network Terminology
 • Networking Features Terminology
 • IP Addresses
 • Configuring Network Devices
 • Network Tools
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • User Accounts
 • Group Accounts
 • Logging In As Root
 • Using the su Command
 • Using the sudo Command
 • Using the who Command
 • Using the w Command
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • Creating a Group
 • Modifying a Group
 • Deleting a Group
 • /etc/default/useradd File
 • /etc/login.defs File
 • Creating a User
 • Choosing a Password
 • Setting a User Password
 • Using the chage Command
 • Modifying a User
 • Delete a User
 • Introduction
 • Linux Essentials Exam Objectives
 • File Ownership
 • newgrp and groups Commands
 • chgrp and stat Commands
 • chown Command
 • Permissions
 • Revisiting the stat Command
 • umask

Sponsori și parteneri