Curs Java 2 – Distributed Systems

Cursul JAVA 2 cuprinde noțiuni avansate de programare în limbajul JAVA. Cursul JAVA 2 începe de la noțiuni de nivel mediu (cunoșterea interfețelor grafice – AWT și Swing) și acoperă partea de dezvoltare de aplicații Java cu baze de date și comunicare și tranmisie de date server-client și client-client.

Curs Online cu video
Nivel
Nr. ședințe

10

Durata ședinței

4 ore

Materiale video

Nr. ore video

23

Limba de predare

Română

Metode de evaluare
 • examene de capitol
 • examen final teoretic
 • examen final practic
Tarife
500 lei - student
550 lei - pers. fizică
840 lei - pers. juridică

Despre curs

Noțiunile predate și laboratoarele efectuate la cursul Java 2 presupun cunoașterea în prealabil a noțiunilor fundamentale de programare în Java.

Desfășurarea cursului „Java 2 – Distributed Systems”

Cursul JAVA 2 se desfășoară pe parcursul a 10 săptămâni (10 ședințe la sala de curs de câte 4 ore fiecare). Noțiunile teoretice sunt însoțite de laboratoare practice. În acest fel, cursantul va dobândi atât cunoștințele teoretice, cât și experiența necesară promovării cu succes a uneia dintre certificările OCJP sau OCJD.

Cui i se adresează cursul?

Cursul se adresează celor care au deja cunoștințe fundamentale de JAVA și vor să învețe metode de dezvoltare a aplicațiilor software în JAVA cu baze de date, moduri de comunicare între două sau mai multe aplicații JAVA în rețea și fire de execuție.
Cursul JAVA 2 este recomandat celor care au terminat Java 1 Professional la Telecom Academy.

Pentru înscrierea la curs este necesară cunoașterea noțiunilor fundamentale de programare cu Java. Telecom Academy nu echivalează diplome obținute la alte centre de cursuri pentru înscrierea directă la acest curs. În cazul în care cursantul cunoaște deja noțiunile fundamentale, va demonstra acest lucru prin promovarea unui examen ce se susține gratuit înainte de înscriere. În cazul în care examenul nu este promovat, se recomandă urmarea cursului Java 1 Professional. Acest examen este gratuit.

Contul Online

După procesarea plății, de către echipa Telecom Academy, cursantului i se creează cont pe cursuri.telacad.ro, iar acesta va primi un mail cu pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru configurare.

Pe contul personal vor fi accesibile următoarele:

 • materialul de studiu online
 • materialele video înregistrate anterior de instructorii noștri
 • catalogul cu notele obținute la fiecare examen
 • examenele obligatorii de capitol

 

Examene și evaluări – Criterii de promovare

Examenele reprezintă o parte importantă din criteriile de promovare a cursului.

Există trei tipuri de examene: testele pentru capitole, examenul final teoretic și examenul final practic. Examenul final se susține la sala de curs sub supravegherea instructorului și cuprinde două părți (partea teoretică și partea practică); Partea teoretică constă în teste grilă, iar partea practică se susține pe calculator și constă în dezvoltarea unei aplicații cu 3-4 cerințe.

 

Pentru a fi promovat, cursantul trebuie să obțină un punctaj de minimum 70% atât la partea teoretică, cât și la partea practică a unui examen. Acest punctaj este valabil și pentru examenele de capitol.

„Java 2 – Distributed Systems” la Distanță

Cursanților din alte orașe, sau cu un program care nu le permite participarea la un curs cu prezență, Telecom Academy le pune la dispoziție cursul „Java 2 – Distributed Systems” la Distanță.

După procesarea plății, de către echipa Telecom Academy, cursantului i se creează cont pe cursuri.telacad.ro, iar acesta va primi un mail cu pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru configurare.

Ce înseamnă un astfel de curs?

 • acces la manualul de curs pe cursuri.telacad.ro
 • acces la materialele scrise și la cele video
 • susținerea online a examenelor de capitol
 • examen final (teoretic și practic) susținut de acasa. (**acesta este activat de noi la cererea cursantului si este cronometrat)
 • diploma la promovarea cursului

Odată înscris în clasă, cursantul va putea accesa materialele de curs și își va putea susține toate examenele, într-un interval de maximum 4 luni de la data înscrierii.

Ce vei învăța

 • să dezvolți aplicații cu interfețe grafice
 • să dezvolți aplicații cu fire de execuție
 • design-ul bazelor de date MySQL/Oracle
 • conexiunea unei aplicații dezvoltate în Java cu un server SQL/MySQL/Oracle
 • cunoașterea principiilor de securitate în comunicarea aplicațiilor
 • folosirea protocoalelor standardizate pentru comunicare cu servere HTTP, IMAP, POP3

Certificări

La terminarea cursului Java 2, cursantul primește diploma eliberată de către Telecom Academy care atestă faptul că acesta a absolvit cursul la Telecom Academy. Această diploma atestă cunoștințele și abilitățile dobândite pe perioada cursului și deschide calea către următoarea certificare importantă pe care o poate da un profesionist: Java EE 6 Java Persistence API Developer Certified Expert, iar codul de examen este 1Z0-898.

Furnizorul de certificare este tot Oracle și este unul dintre cei mai puternici furnizori de certificări din industria IT, având în acest moment nu mai puțin de 10 secțiuni de clasificare pentru aproximativ 300 de examene.

Lista completă a certificărilor oferite de Oracle se poate consulta aici.

Aceste examen se susține în centre autorizate Pearson VUE, precum Telecom Academy, iar programările se fac pe www.pearsonvue.com

Tariful stabilit de Oracle pentru examenul 1Z0-898 este 245 $, examen care durează 135 minute.

 

Programa

 1. Ce înseamnă JDBC
 2. Arhitectura de conectare la un sistem de gestiune al datelor
 3. Statement și ResultSet
 4. Data Access Object și MVC
 1. Ce este Java Reflection
 2. Cum se definește o adnotare
 3. Aplicații container
 4. Inversion of Control
 5. Dependency Injection
 6. Parsarea metadatelor definite prin adnotări
 1. @Entity
 2. EntityManagerFactory
 3. Persistence Unit
 4. Atribute primitive
 5. Cheia primară
 6. Generatori pentru cheia primară
 7. Clase @Embeddable
 8. Date temporale
 1. Operații de bază
 2. Tipuri de EntityManager
 3. Contextul de persistență
 4. Tranzacții și managementul tranzacțiilor
 1. Relații @OneToOne
 2. Relații @OneToMany / @ManyToOne
 3. Relații @ManyToMany
 4. @ElementCollection
 1. Relații Map
 2. ElementCollection Map
 3. Mecanismul de cache L1
 1. Interogări SELECT
 2. Interogări UPDATE / DELETE în batch
 3. Native query
 4. Named query
 5. Criteria API
 1. Cum se realizează comunicarea între procese
 2. Definirea unui Socket
 3. Obținerea fluxurilor și transferul de date
 4. Implementarea unei arhitecturi de tip client – server
 1. Registrul RMI
 2. Arhitectura RMI
 3. Implementarea unui sistem pe trei nivele folosind RMI și JPA
 1. Examen final parte teoretică
 2. Examen final parte practică
 3. Întrebări și răspunsuri – discuții

Sponsori și parteneri