fbpx

Termeni și condiții

Cadrul și condițiile de utilizare

www.telacad.ro este site-ul oficial al Asociației Telecom Academy.

Prin accesarea prezentului site, a materialelor și informațiilor prezentate în cadrul său, utilizatorii confirmă ca au citit, înțeles, acceptat și agreat următorii termeni și condiții.

Proprietatea site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Informațiile cuprinse în acest site se referă exclusiv la proiecte și inițiative ale Asociației Telecom Academy. Site-ul este proprietatea exclusivă a Asociației Telecom Academy.

Întregul conținut al site-ului www.telacad.ro  este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate.

Acest site este deținut și întreținut de către Asociația Telecom Academy. În lipsa altor precizări, toate drepturile de proprietate intelectuală (incluzand aici drepturile de autor și drepturile asupra bazei de date) privind materialele prezentate în acest site, aparțin Asociației Telecom Academy.

Membrii Asociației Telecom Academy își rezervă toate drepturile cu privire la cele de mai sus și își vor exercita la nevoie aceste drepturi în limitele permise de lege. Nimic din conținutul acestui site nu constituie o licență sau dreptul de a utiliza vreo imagine, informație sau orice alte materiale prezentate pe site de către vreo persoană.

Persoanelor care utilizează prezentul site le este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea de materiale de pe site, fără acord prealabil din partea Asociației Telecom Academy.

Descărcarea sau copierea, prin alte metode a fotografiilor și materialelor de pe site, nu transferă către persoana care a realizat acele descărcări / copieri licență sau drepturile asupra materialelor de pe site.

Orice date transmise către acest site devin proprietatea Asociației Telecom Academy și pot fi utilizate de către acesta în orice scop (în limitele legii), putând fi dezvăluite de către asociație sau partenerii / colaboratorii săi cu discreție, inclusiv către orice tip de autorități competente în materie.

Utilizatorii sunt responsabili pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul utilizării site-urilor web.

Asociația Telecom Academy nu este și nu va fi legal responsabilă, în nicio circumstanță, pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site.

Nu constituie oferte:

Niciuna dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată ca fiind mai mult decât o invitație sau recomandare de a achiziționa unul sau mai multe dintre serviciile oferite de catre Asociatia Telecom Academy.

Deoarece informația prezentată pe acest site este cu caracter general, este posibil ca în cazuri individuale concrete, informațiile prezente pe site să fie completate cu clauze specifice, incluse în contracte concrete, ce vor fi perfectate de către părți.

Responsabilități

În nicio împrejurare, Asociația Telecom Academy nu răspunde pentru nicio pagubă (directă sau indirectă) adusă utilizatorilor sau oricărei alte parți, referitoare la utilizarea acestui site și a informațiilor pe care acesta le cuprinde, sau orice alte pagube sau pierderi cauzate de erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie, viruși sau orice alți factori similari.

Chiar dacă au luat toate măsurile pentru ca informația prezentată pe acest site să fie exactă și corectă, Asociația Telecom Academy nu poate fi răspunzătoare de inexactități care pot apărea pe acest website.

Cine Suntem?

Noi suntem Telecom Academy.

PRESTATOR: Asociația Telecom Academy

Cod Fiscal: 21577037
Sediul: Theodor Pallady, nr. 31, sector 3, București
Banca: ING Bank
Cont: RO46INGB0000999908514064

PRESTATOR: Cloud Trading SRL

Cod Fiscal: RO 34632192
Nr. Ord. Reg. Com.: J40/7002/2015
Sediul: Theodor Pallady, nr. 31, sector 3, București
Banca: ING Bank
Cont: RO51INGB0000999908513780

PRESTATOR:  Eleven Brain Club SRL

Cod Fiscal: 40802496
Nr. Ord. Reg. Com.: J40/3569/2019
Sediul: București, Sec.6, Bd. Iuliu Maniu, nr.7, Cotroceni Business Center, corp A, birou AE2_46, scara 2, et.2
Banca: ING Bank
Cont: RO03INGB0000999908984900

PRESTATOR: Fourteen Brain Challenge SRL

Cod Fiscal: 44283820
Nr. Ord. Reg. Com.: J40/8659/2021
Sediul: Bucuresti, Sector 6, Bd. Iuliu Maniu, nr. 7, Cotroceni Business Center, corp A, biroul A22_E2, scara 2, etaj 2
Banca: ING Bank
IBAN: RO30INGB0000999911490991

Politica de livrare

Politica de retur

Tarife

Accesează link-ul pentru informare asupra prețurilor aplicate. Moneda folosită la achiziționare este Leul românesc (plural: lei, codul ISO 4217: RON), unitatea monetară a României.

Aspecte juridice

Orice plângere sau dispută determinată sau legată de utilizarea acestui website, a conținutului său sau a materialelor prezentate în el vor fi guvernate de către legislația română în vigoare.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui website pot fi modificați oricând de către Asociația Telecom Academy, fără o notificare prealabilă. De aceea, utilizatorii sunt de acord să recitească această secțiune a website-ului cu regularitate, iar accesul dvs. repetat sau utilizarea repetată a acestui site vor constitui dovada că ați fost de acord cu aceste schimbări.

Asociația Telecom Academy se angajează să trateze detaliile personale obținute de la utilizatori în concordanță cu legislația română în vigoare. Încercările de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția deținătorului său legal, dă dreptul unilateral și neechivoc ca Asociația Telecom Academy să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestui fapt.

Protecția datelor

Păstrarea confidențialități datelor personale ale utilizatorilor site-ului nostru este foarte importantă pentru Asociația Telecom Academy, constituind și o dovadă de apreciere a încrederii pe care utilizatorii ne-o acordă, devenind cursanții noștri. Pentru a putea veni în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor, trebuie să înregistrăm, păstrăm și să utilizăm anumite informații personale despre ei. Cu toate acestea, Asociația Telecom Academy va trata informațiile personale pe care utilizatorii le furnizează cu maximă grijă și respect, în concordanță cu principiile prezentate mai sus.

Ca atare, prin utilizarea prezentului website, utilizatorii declară că au citit cele enunțate mai sus și că sunt de acord cu aceste mențiuni.

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform cerințelor Legi nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Asociația Telecom Academy are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

Conform Legii nr. 363/2018, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției.
Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

Sponsori și parteneri